1. Filosofie van de club

DamesHandBalClub Overpelt (DHCO) engageert zich om kwaliteitsvolle handbalopleiding en -training aan te bieden aan zowel kleuters, meisjes als dames met als achterliggende bedoeling de leden maximaal te laten genieten van de handbalsport tijdens de trainingen en de wedstrijden.

De resultaten die door onze jeugdploegen behaald worden in de competitie zijn belangrijk, maar zijn ondergeschikt aan het plezier in het handbalspel.

 

 1. Beleid

De filosofie van DHCO wordt geconcretiseerd in een beleid dat steunt op de volgende pijlers:

Handbal voor alle leeftijden.

DHCO streeft ernaar om, per leeftijdscategorie, een trainings- en leerprogramma op te stellen dat aangepast is aan de fysieke capaciteiten en begripsmogelijkheden van elke speelster. De aandacht gaat hier zeker niet alleen naar de -13 , -15 en -17 maar ook naar de begeleiding van – 8en -10

Daarnaast heeft DHCO veel aandacht voor de kleuters. Speciaal voor deze leeftijdscategorie werd een “Handig met de bal” opgericht om hen reeds op zeer jonge leeftijd aan te sporen tot sportbeoefening. Uiteraard met een dat tikkeltje meer aandacht voor de handbalsport…

 

Voldoende spelgelegenheid voor iedere speelster.

DHCO streeft ernaar om een kwalitatief hoge handbalopleiding aan te bieden aan al onze jeugdspelers door de inzet van gekwalificeerde trainers en/of trainers met een jarenlange handbalervaring. Het is de bedoeling om de talenten van iedereen maximaal tot uiting te laten komen. Daarnaast staat DHCO er garant voor dat ook kinderen met minder talent voldoende speelgelegenheid krijgen. Immers, oefening baart kunst….

 

Handbal als ontspanningsmogelijkheid.

Het bestuur en de trainers van DHCO beseffen dat jongeren, naast hun schoolverplichtingen, nood hebben aan voldoende ontspanning. Daarom willen we naast de fysieke en technische / tactische trainingen ook aandacht besteden aan het plezier in het handbalspel.

 

 1. Doelstellingen van DHCO

3.1. Bereikte doelstellingen van 2018

 • Doorstromen van een eigen jeugdspeelsters naar onze eerste ploeg in 1ste nationale
 • Behoud van het aantal gekwalificeerde trainers voor alle jeugdploegen (elke jeugdploeg in DHCO heeft een gekwalificeerde trainer)
 • Toename van de kwaliteit van de trainingen door constante evaluatie en overleg van de jeugdtrainers onderling.
 • Toename van de deelname van (jeugd)trainers aan bijscholingen/vormingen.
 • Vriendjes dagen en sportkampen in de gemeente leiden tot aantrekking van een aantal jeugdspelers, zowel bij de kleuters, de pagadders en de welpen..

 

3.2. Doelstellingen die DHCO tracht te realiseren tegen einde 2018

 • Behoud van het aantal gekwalificeerde trainers voor alle jeugdploegen.
 • Behoud en verbetering van de kwaliteit van de trainingen door constante evaluatie en overleg van de jeugdtrainers onderling.
 • Behoud van regelmaat van deelname van (jeugd)trainers aan bijscholingen/vormingen.
 • Aantrekken van jeugdspeelsters voor kleuters -8, -10, -13, -15, -17 en -19
 • Deelname van zoveel mogelijk jeugdspelers van DHCO aan de Limburgse en Vlaamse selectietrainingen.

 

3.3. Doelstellingen op langere termijn

 • DHCO wil de uitstraling van het handbal in het algemeen, maar vooral het handbal van de eigen club op termijn vergroten. Dit is belangrijk om (talentvolle) jongeren aan te trekken naar het handbal in het algemeen en specifiek naar de eigen club. Tevens zal een grotere uitstraling het aantrekken van sponsors vergemakkelijken.
 • Aligneren van de opleidingen aan de leerlijn van de VHV.
 • Ontwikkelen van een trainingsschema, per leeftijdscategorie, voor de zomermaanden (juni, juli, augustus) met als doel:
  • Het handbalgevoel behouden tijdens de stille periodes.
  • Het groepsgevoel behouden en versterken.
  • Het voorkomen van drop-out, vooral in de jongere leeftijdscategorieën.
  • De fysieke conditie van de speelsters behouden of verbeteren voor het nieuwe seizoen.

 

 

 1. Organisatiestructuur DHC Overpelt

Organigram

Voorzitter

Francine Truyens

011/ 66 58 82

voorzitter@dhco.be

Secretaris

Veronique Reekmans

0470 / 010647

secretaris@dhco.be

Penningmeester

Rudi Noten

011 / 66 58 82

penningmeester@dhco.be

Administratief jeugdcoördinator

Christaine Rabijns

011 / 74 30 02

jeugd@dhco.be

Sporttechnisch jeugdcoördinator

Sonja Pinxten

0472/651597

Sonja@dhco.be

Bestuursleden

Linda Sleurs

0470 / 20 49 17

linda@dhco.be

Veronique Reekmans

0470/010647

veroniquereekmans@skynet.be

Nathalie Snoekx

0477 / 48 44 54

nathalie@dhco.be

Medisch team

Liesbeth Jannis

confidentieel

liesbethjannis@telenet.be

Webmaster

Karine Royackers

0484/29.86.04

info@dhco.be

 

Ploegbegeleiders

Kleuters

Sofie Geysen

471729724

sofiegeysen@hotmail.com

-8

Nathalie Snoekx

0477/484454

nathalie@dhco.be

-10

Klaatje Paesen

474894254

klaatjepaesen@icloud.com

-13

Karine Royackers

0484/29 86 04

karineroyackers@gmail.com

-13

Ilse Franssen

 

ilsefranssen@gmail.com

-15

Heidi Vangerven

0497/391044

 

-15

Veerle Haex

0473/76 06 79

haexveerle@gmail.com

-19

Francine Truyens

011/66 58 82

francine.truyens@skynet.be

Dames 2de Nationale

Christaine Rabijns

011/743002

jeugd@dhco.be

 

Trainers

Kleuters

Sofie Geysen

sofiegeysen@hotmail.com

-8

Nathalie Snoekx

nathalie@dhco.be

-10

Ine Hendriks

Sara Palmans

inehendriks@overpelt.be

sarapalmans@gmail.com

-13

Gilles Thijs

gilles.thijs@gmail.com

-13

Elien Noten

elien.noten@hotmail.com

-15

Sonja Paesen

guido.pellens@telenet.be

-15

Thomas Peeters

thomas_peeters_@hotmail.com

-17

Faycel Aitdaoud

faycal_aitdaoud@hotmail.com

-19

Thomas Peeters

thomas_peeters_@hotmail.com

Dames 2de Nationale

Thomas Peeters

thomas_peeters_@hotmail.com

Loop- coördinatie training

Jos Maes

maes_jos@telenet.be

Keeper training

Sonja Paesen

guido.pellens@telenet.be

 

 1. Toelichting bij de functies

Voorzitter

 • Algemeen verantwoordelijke van de club.
 • Vertegenwoordigen van de club bij externe instanties.
 • Coördineren van de taken van de overige bestuursleden.
 • Contacten met sponsors.
 • Aanwerving speelsters.
 • Aanwerving trainers.

 

Secretaris

 • Verzorgt de administratie m.b.t. leden, verzekeringen, aanvraag subsidies, trainingen, wedstrijden, wedstrijdformulieren,….
 • Verslaggeving van bestuursvergaderingen.
 • Contacten met federaties, officiële instanties.
 • Houdt de bestuursleden op de hoogte van alle relevante PK en VHV aangelegenheden.

 

Penningmeester

 • Voert de boekhouding van de club.
 • Ontvangt gelden en doet de betalingen.
 • Contacten met sponsors.
 • Waarschuwt tijdig voor mogelijke financiële problemen.

 

Jeugdverantwoordelijke

 • Algemene sturing en organisatie van de jeugdwerking.
 • Sportieve sturing en organisatie van de jeugdwerking.
 • Aanduiding van de jeugdscheidsrechters.
 • Begeleiden van de jeugdscheidsrechters.

 

Sporttechnisch jeugdcoördinator

 • Sportieve sturing en organisatie van de jeugdwerking.
 • Evalueren van de jeugdtrainers
 • Verslaggeving van (jeugd)trainersvergaderingen
 • Stimuleren van en toezicht houden op het volgen van het sporttechnisch jeugdplan van DHCO door de jeugdtrainers.
 • Actief meewerken aan het recruteren van jeugdtrainers

 

Bestuursleden

 • Medeverantwoordelijk betreffende de dagelijkse werking van de club.
 • Contacten met sponsors.
 • Organisatie van activiteiten door de club.
 • Bevorderen van een positieve sfeer in de club.

 

Trainers

 • Sportieve opleiding en begeleiding van de speelsters. (zie verder “afspraken en leefregels)

 

Ploegbegeleiders

 • Praktische ondersteuning van speelsters en trainers. (zie verder “afspraken en leefregels)
 • Wassen van de spelersuitrusting (in overleg met de ouders)

 

Medisch team

 • Medisch onderzoek bij aanwerving nieuwe speelsters
 • (Para)medische ondersteuning van speelsters

 

 1. Leefregels en afspraken

Het bestuur van DHCO verwacht van de speelsters, trainers, ploegbegeleiders en ouders dat ze een aantal sportieve maar ook sociale afspraken en leefregels respecteren. Op deze manier wil DHCO fairplay tijdens de wedstrijden en de trainingen bevorderen.

De speelsters

 • Handbal is een ploegsport. Het groepsgevoel is dan ook heel belangrijk. Als we scoren, scoort de ploeg. Als we verliezen, zal de schuld niet bij één speler worden gelegd. We willen onze jeugdspelers leren om te willen winnen maar ook om te kunnen verliezen
 • Van alle jeugdspelers wordt verwacht de nodige moeite te doen om op alle trainingen en wedstrijden aanwezig te zijn op het afgesproken uur. Mogelijke afwezigheden worden steeds zo snel mogelijk telefonisch verwittigd bij de trainer(s).
 • Pesterijen worden niet aanvaard
 • We verwachten van onze jeugd respect voor elkaar, de tegenstander, de scheidsrechter, de trainers, de begeleiders, de supporters, het bestuur maar ook voor de accommodatie en de uitrusting.
 • Roken, druggebruik en alcoholmisbruik gaan niet samen met een goede sportieve prestatie en worden ten stelligste afgeraden.
 • De jeugdspelers moeten trachten familie, studie en sport op een zo goed mogelijke manier te combineren. Indien de combinatie studie – sport op een degelijke manier wordt aangepakt kan dit zelfs bijdragen tot betere schoolresultaten.

De ouders

 • De ouders respecteren de trainer in zijn taak en sporen de jongeren aan om de handbalsport te beoefenen onder leiding van de trainer. De trainer bepaalt wie waar wanneer speelt en niet de ouders.
 • Ze tonen respect voor de tegenstanders en de scheidsrechters.
 • Ze helpen, daar waar mogelijk, bij sportieve en extra sportieve organisaties van de club.
 • Zij staan, indien mogelijk, gedeeltelijk in voor de verplaatsingen bij uitwedstrijden.
 • Ze tonen de nodige loyaliteit ten opzichte van de sponsors van de club.
 • Ze wassen beurtelings de wedstrijduitrusting.

 

De trainers

 • Ze promoten de attitude dat het wedstrijdresultaat belangrijk is, maar dat de opleiding en de houding op en naast het terrein minstens zo belangrijk zijn..
 • Ze leren de speelsters dat handbal een ploegsport is. De ploeg, en niet het individu, zet het resultaat neer.
 • Ze promoten “fair play” maximaal bij de speelsters.
 • Ze streven ernaar dat elke speelster zich maximaal kan ontplooien.
 • Ze zorgen ervoor dat alle jeugdspeelsters spelgelegenheid krijgen.
 • Ze motiveren de jongeren tot initiatief, zelfstandigheid, spontaniteit en creativiteit.
 • De trainer kan spelers selecteren voor een oudere jeugdploeg. De trainer van een jeugdploeg beslist, eventueel in overleg met de jeugdcoördinator, welke spelers in staat zijn te spelen in een oudere jeugdploeg.
 • De trainers volgen, in de mate van het mogelijke, regelmatig bijscholingen.

 

De ploegbegeleiders

 • De ploegbegeleiders staan in voor de begeleidingstaken voor, tijdens en na de wedstrijden en tornooien.
 • Ze ontvangen de tegenstander en de scheidsrechters met het nodige respect.
 • Ze vullen de wedstrijdformulieren behoorlijk in en verwittigen de uitslagen centrale.
 • Ze fungeren als tussenpersoon tussen trainer, spelers, ouders en jeugdverantwoordelijke.

 

Indien bovenstaande leefregels en afspraken onvoldoende worden gerespecteerd zal dit besproken worden in het bestuur. Het bestuur kan vervolgens de gepaste maatregelen, met de nodige discretie, treffen.

 

 1. Trainingsaanbod

Kleuters (2011 en jonger)

maandag

16 u tot 18 u

hal B

– 8 ( 2010-2011 )

maandag

17.30 tot 18.30u

hal Bc

 

woensdag

18u tot 19 u

hal Bc

-10

maandag

17.30 u  tot 18.30 u

hal C

 

donderdag

17 u tot 18.30 u

hal a

-13

woensdag

16 u 17.30 u

hal abc

vrijdag

17 u 18.30 u

hal efg

 -15 Sonja

maandag

18.30 u u tot 20 u

hal efg

woensdag

16.30 u tot 18 u

hal efg

-15 Thomas

woensdag

19 u tot 20.30 u

hal abc

 

vrijdag

18.30 u tot 20 u

hal EFG

– 17

maandag

18.30 u tot 20 u

Hal ABC

donderdag

18 u tot 19.30 u

hal ABC

-19

maandag

20 u tot 21.30u

hal efg

 

woensdag

20.30 u tot 22 u

hal ABC

 

vrijdag

20 u tot 21.30 u

hal EFG

Senioren

maandag

20 u tot 21.30 u

hal EFG

woensdag

20.30 u u tot 22u

hal ABC

 

vrijdag

20 u tot 22 u

hal EFG

Keeper training senioren

maandag of

vrijdag

19.30 u tot 20.30 u

hal e

Looptraining Jos Maes

maandag

16.30 u tot 17.30 u

hal E

 

 

 8. Recrutering van jeugdspeelsters en voorkomen van dropout

DHCO kiest er bewust voor om op zeer vroege leeftijd kinderen warm te maken voor het handbal. Vandaar het initiatief, sedert enkele jaren, om een “bewegingstuin” voor kleuters te organiseren met net dat ietsje meer aandacht voor het handbal.

We delen 1 keer per jaar aan de lagere school flyers uit.

Daarnaast zijn er volgende jaarlijkse initiatieven:

 • Sportkampen in samenwerking met de Overpeltse sportdienst: De Overpeltse sportdienst organiseert elk jaar tijdens de schoolvakanties enkele sportkampen voor kinderen van het lager onderwijs. DHCO verzorgt hier de initiaties handbal, balvaardigheid en knutselen.
 • Vriendjes dag eind September en eind Mei.

De kinderen die tijdens deze initiatieven interesse hebben om te gaan handballen, mogen gedurende 5 weken gratis meedoen aan de trainingen en wedstrijden.

 

DHCO tracht om drop-out van speelsters te voorkomen door in de eerste plaats te zorgen voor een goede clubsfeer voor zowel speelsters als ouders. Concreet proberen we dit door:

 • Het aanbieden van kwalitatieve trainingen.
 • Alle speelsters maximaal speelkansen te geven.
 • Organiseren van een eindactiviteit op het einde van het seizoen voor zowel speelsters als ouders.
 • Het organiseren van een “plezante” stage in het begin van het seizoen voor heel de club (vanaf welpen).

 

 1. Recrutering en begeleiding van jeugdscheidsrechters

DHCO heeft vorig jaar alle -17  gestimuleerd om de opleiding jeugdscheidsrechter te volgen. Echter, bij gebrek aan opleidingsmogelijkheden hebben ze de cursus niet gevolgd.

Tijdens het seizoen 2019-2020 zullen we onze -17 opnieuw motiveren om de opleiding tot jeugdscheidsrechter.

 

 1. Jaarlijkse evenementen

Naast de reguliere competitie en de trainingen organiseert DHCO ieder jaar een handbalstage voor haar leden. Deze gaat door eerste weekend van September. Ook ons beachtornooi staat sedert een aantal jaren stevig op de handbalkalender.

 

Beachhandbaltornooi

De bedoeling van ons beachhandbaltornooi is vooral om een fijne handbaldag te beleven in eens een andere omgeving dan een sporthal. Ieder jaar trachten we om, naast senioren- en recreantenploegen, zoveel mogelijk jeugdploegen te motiveren om deel te nemen aan ons tornooi.

In 2017 namen 10 jeugdploegen deel.

Het beachtornooi gaat in 2020  hoogswaarschijnlijk door begin augustus

 

Handbalstage

De jaarlijkse stage van DHCO gaat, in principe, door in het eerste weekend van september.

Tijdens de driedaagse stage is het de bedoeling dat onze ploegen (-13, -15, -17, -19 en senioren) trainen om zich voor te bereiden op het komende handbalseizoen. Uiteraard is “teambuilding” een belangrijke achterliggende gedachte.

Zondagvoormiddag ruimen we de kamers en zalen op, in de namiddag spelen alle categorieën samen een tornooitje.

 

 1. Nog enkele weetjes…

 

Lidgeld

Het lidgeld voor de aansluiting bij DHCO bedraagt:

Kleuters

100 euro

-8

170 euro

-10

180 euro

-13

190 euro

-15

200 euro

-17

210 euro

-19

220 euro

Senioren

230  euro

 

We beseffen als bestuur dat deze bedragen relatief hoog zijn. Laat ons echter een aantal bedenkingen formuleren bij het lidgeld:

 • Als je de trainingsuren en wedstrijduren in rekening neemt, komt dit neer op +/- 1,5 euro per uur.
 • IEDER lid, zonder enige uitzondering, betaalt lidgeld. Bij langdurige kwetsuren kan het lid vrijgesteld worden voor een deel van het lidgeld.
 • Het lidgeld gaat integraal naar de clubwerking. Geen enkele speelster of bestuurslid ontvangt een vergoeding voor haar / zijn prestaties.

 

Website

DHCO heeft sedert enkele seizoenen een website, www.dhco.be, waar alle nieuwtjes van de club te vinden zijn. De wedstrijden van het komende weekeinde, de uitslagen en een verslag van de alle wedstrijden, de verjaardagen van de leden, andere wetenswaardigheden over de club, …

 

Voor beginnende leden…

Voor jongeren die twijfelen of handbal wel echt hun sport is, is er de mogelijkheid om een aantal weken te komen trainen zonder enige verplichting. Aan de trainers van DHCO om deze jongeren te overtuigen om te kiezen voor de handbalsport … bij DHCO.

 

 1. Sporttechnisch jaarplan

Het sporttechnisch jeugdplan 2020 van DHCO is ter beschikking.

___